Lage Multimedia Innhold

Lage Multimedia Innhold

av: Stefan Mischook | Translated av: Mette Helland

I de siste månedene har jeg vært involvert i arbeide med å lage multimedia basert software som skal brukes til opplæring av leger. Når jeg ble kontaktet angående prosjektet undersøkte jeg muligheten for å bruke og implementere forskjellige metoder og programmer som eventuelt kunne brukes i dette prosjektet som blant annet Macromedia Director, Macromedia Flash and HTA's.

I denne artikkelen har jeg sett på noen av mulighetene som er tilgjengelig for å lage multimedia presentasjoner med hovedtyngden på det å introdusere grunnprinsippene til multimedia.

Hva er multimedia?

Multimedia er en generell term som brukes til å beskrive hvordan man kan bruke forskjellige typer media som tekst, lyd, animasjon og video sammen for å lage en presentasjon.

Noen eksempler på multimedia

Det mest vanlige er nettsider basert på/eller med video eller animasjon. Den mest brukte programvaren for den type nettsider er Flash, den type nettsider innholder nesten alltid en form for animasjon og i disse dager ofte også lyd og video.

Andre typer av multimedia finnes; som PowerPoint presentasjoner, Director CD-ROM prosjekter eller nettsider med QuickTime og/eller Real Video movies.

Hvordan lager du en multimedia presentasjon?

For å kunne lage en presentasjon så trenger du riktig software (ofte kalt redaktørens verktøy). Ønsker du å lage en Flash basert 'film' trenger du å vite hvilke program du trenger. Her kan du bruke enten Macromedia Flash eller et program som heter Swish. Skal du lage en PowerPoint presentasjon trenger du Microsoft PowerPoint eller et annet presentasjonsprogram.

Og siden Killersites har nettsidene, er alt du trenger god "gammeldags" HTML og et par filer du kan koble mot HTML-siden for å få til en multimedia opplevelse.

Endre din nettside til en multimedia presentasjon

Den enkleste måten å lage en multimedia nettside i dag er å bruke Flash. Flash-filene er linket til HTML sidene dine og selv om de ser ut til å være en integrert del av siden din er Flash visningsfil en selvstendig enhet som kjører "sitt eget løp" uavhengig av resten av nettsiden din. Så alt arbeidet lages i de forskjellige programvarene som er nevnt ovenfor og det er kun en liten kode i HTML-filen som får "filmsnutten" til å virke.

"Fattigmanns" måten å endre din nettside til en ekstravagant multimediaside er å bruke fil typer som nett-leseren du bruker (f.eks. IE6 eller Netscape), automatisk vil kjenne igjen og som ikke krever spesielle multimedia tilleggsprogram, så kalte plug-ins som Flash player.
For eksempel:

Du kan lage en link til en MP3fil for å legge til lyd på nettsiden din eller linke til QuickTime og/eller Windows Media for å legge inn en film.

Jeg ble nylig spurt om den enkleste måten å levere en "bunke" lydklipp via en nettside. Siden Webdesigneren ikke var kjent med bruken av Flash, anbefalte jeg at de laget MP3 lydklipp og laget linker til MP3'en slik at brukeren kunne laste dem ned. I disse dager kan de fleste datamaskiner spille MP3-filer, så det er relativt trygt å bruke dette formatet.

•  Bruk DHTML

DHTML er en kombinasjon av HTML, JavaScript and veldig ofte CSS. Du kan blant annet bruke DHTML scripting for å få et bilde til å bevege seg rundt på nettsiden.. De fleste nett-lesere som er i bruk i dag støtter DHTML og bruker samme standard koding, ikke slik som før hvor det var nødvendig å kode siden nett-leserne ikke "snakket samme språk" , for å få ting til å fungere.

Problemet med DHTML basert animasjon er at det er vanskelig å lage og du trenger å kunne programmere. Om du vil ha animasjon eller en annen spesialeffekt, er det nok fremdeles best å bruke Flash. Fordelen med å bruke DHTML er at du ikke trenger tilleggsprogrammer installert på bruker nett-leseren og et annet program for å lage animasjonseffektene. Du kan lage alle effektene med JavaScript i en editor som f.eks. notisblokk.

Vær oppmerksom på at Macromedia Dreamweaver har flere DHTML script's som du kan bruke med "peke og klikk" for å installere. De er ganske enkle å bruke og kan være greie å bruke i noen situasjoner.

Bruk riktig teknologi

Vi har nå sett på det grunnleggende; la oss ta en oppsummering av riktig verktøy for noen av de vanligste applikasjonene:

  • Enkle presentasjoner/ bildefremvisninger for bruk i kontorsammenheng: Microsoft PowerPoint

PowerPoint er ubetinget den enkleste måten å lage bildefremvisning med enkle video og lyd elementer. PowerPoint er det programmet som er mest brukt og akseptert av brukerne, og tilhørere/publikum. Du vil muligens ikke vinne noen pris i design, men du vil kunne lage en meget effektiv presentasjon.

  • Nettbaserte multimedia presentasjoner: Flash eller Director

Skal du lage greie og enkle 2D animasjoner, lyd eller video som skal kunne brukes sammen, så er nok Flash det beste du kan bruke. Om du trenger interaktivt 3D omgivelser eller objekter, da bør du ta en titt på Macromedias Director. Siden versjon 8, har Director en innebygget 3D "motor" som virker kraftig, selv for levering over nettet.

  • Enkle lyd eller video presentasjoner : Link til spesifikke mediaelementer

Om det du har behov for er å gi brukerne tilgang til å høre/se noen lyd eller videoklipp og det ikke skal være noen form for påvirkning mellom video og lydfilene med resten av nettsiden eller presentasjonen, så kan du bare lage linker til disse filene slik at brukerne kan laste ned de filene de er interessert i.

Den siste muligheten er antageligvis den enkleste siden du ikke trenger programvare eller å kunne programmere; kun enkel HTML er det du trenger for å ordne dette.

Om du likte denne artikkelen og vil se mer, gi meg beskjed!

If you liked the article and you want to see more let me know!

Stefan Mischook.

Top
© 1996 - Killersites.com – All rights reserved